Üdvözöljük a Délvidéki Digitális Adattárban!

„A tájkép alig változik. Egyik helyen erősebb a búza, másutt silányabb, de mindenütt búza, kukorica, a lankásokon, a homokos területen szőlő, az országutak mellett nyiszlett eperfák, a csatornák és a folyók mentén szegényes, szomorú akácok. Ez vázlatosan az a környezet, amelyben élünk, amely hatással van ránk…”

Szenteleky Kornél: Ákácok alatt (Részlet)

Az utóbbi másfél évtized kedvezőtlen folyamataival mintegy párhuzamosan a délvidéki magyarság életében igen erőteljessé vált a hagyományok felé fordulás, a felfedezésnek, a megismerésnek nem csupán vágya, hanem parancsa is. Hasonló jelenséggel utoljára talán az 1960-as évek második felében és az 1970-es évek elején találkoztunk, amikor korparancsként fogalmazódott meg a szülőföld, a táj magyar történetének felfedezése, és az elmúlt hétszáz esztendő műveltségi eseményeire való fényderítés. Neves irodalomtörténészünk, Bori Imre szerint „szinte egyszerre kellett irodalomtörténetet, művelődéstörténetet írni, népköltészeti antológiában fedezni fel azt a gazdag művelődési értékvilágot, amely az élet és a történelmi események felszíne alatt húzódott meg, és némaságra volt ítélve”*.

Nagyon fontos ennek a két korszaknak a párhuzamba állítása, mert ami egy emberöltővel ezelőtt a kutatás és a könyvkiadás, ma a digitalizálás feladataként fogalmazódik meg. Életünk és szellemi alakulásunk olyan korszakába léptünk ugyanis, amely a teljességet igényli, s nem lehet meg sem annak az örökségnek a termékeny felszívása nélkül, amelyet kisebbségi létünk több mint nyolcvan esztendeje halmozott fel, sem a tájainkkal vonatkozásban álló múlt és hagyomány tudatosításával, amely a déli végeken is immár több mint ezer éves magyar életre tekint vissza.

Kulturális életünk, művelődésünk már számba vett emlékeinek digitalizálásával azt szeretnénk elérni, hogy az eddig kevesek kezébe kerülő kiadványok lapjai a szerves élet teljességét jelentsék: legyen az folklór vagy történelem; irodalom vagy zene; bármely művészeti ág, nyelvemlék; szociológia vagy műemlékvédelem; stb.

* Hagyomány, azonosságtudat, migrációk. In Bori Imre: Identitáskeresőben. Művelődéstörténeti tanulmányok – művelődéspolitikai cikkek. Újvidék, 2000, Forum Könyvkiadó, 315. p.

Copyright © 2005–2006
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
SCG - 24400 Zenta / Senta, Posta utca 18.
Telefon: +381-24-816-790, telefax: +381-24-816-390
E-mail